Hantering av Klagomål

Om vi har gjort fel och du reklamerar, lovar vi att ta ditt klagomål på allvar. Den här sidan förklarar vad vi ska göra för att lösa problem så snabbt som möjligt. Du kan klaga till oss genom att ringa, skicka e-post eller webbformulär som du ser nedan.

Steg 1

Kontakta kundservice via telefon, e-post eller webbformulär. Våra kundansvariga får information om ditt klagomål och undersöker hur vi kan lösa saken. Vårt mål kommer alltid att vara att hitta en lösning på saken så snart som möjligt och vid första kontakt inom fem dagar. Om detta inte är möjligt kommer saken att eskaleras internt med oss till reklamationsanvarlig.

Steg 2

Om vår kundcervise är tillgänglig för et snabbt klargörande meddelas du innom 3 arbetsdagar. Om vi inte kommer i kontakt med dig skickas e-post till dig.

Steg 3

I särskilda fall där vi inte kan nå en enighet har du möjlighet att eskalera saken ytterligare för ett slutligt beslut om vad vi kan erbjuda för lösningar.

Klagomål till Brukerklagenemnda (reklamationsnämnden) för elektronisk kommunikation.

I klagomål där vi inte når en enighet har du möjlighet att överklaga ärendet till Brukarklagenemnda för elektronisk kommunikation.