Hantering av Klagomål

Om vi har gjort fel eller du vill reklamera någotnting, lovar vi att ta ditt klagomål på allvar. Den här sidan förklarar vad vi ska göra för att lösa problem så snabbt som möjligt. Du kan klaga till oss genom att ringa, skicka e-post eller använda webbformuläret nedan.

Steg 1

Kontakta kundservice via telefon, e-post eller webbformulär. Våra kundansvariga får information om ditt klagomål och undersöker hur vi kan lösa saken. Vårt mål kommer alltid att vara att hitta en lösning så snart som möjligt och återkomma till dig senast inom fem dagar (vid en första kontakt). Om detta inte är möjligt kommer saken att gå vidare internt till reklamationsansvarig.

Steg 2

Om vår kundservice är tillgänglig för ett snabbt klargörande meddelas du inom 3 arbetsdagar. Om vi inte kommer i kontakt med dig skickas e-post till dig.

Steg 3

I särskilda fall där vi inte kan nå enighet har du möjlighet att ta saken vidare ytterligare ett steg, för ett slutligt beslut om vad vi kan erbjuda för lösningar.

Klagomål till Allmänna reklamationsnämnden

Vid klagomål där vi inte kan enas har du möjlighet att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden.