Hur fungerar satellitbredband och vem kan dra nytta av det?

augusti 24, 2020

Satellitbredband gör det möjligt för folk som bor utanför täckningsområdet för vanliga kabelbredbandsanslutningar att ansluta till nätet. Du kan dra nytta av satellitbredband om du inte är ansluten till den nationella bredbandsinfrastrukturen eller om du har en mycket trög anslutning.

För att förstå hur satellitbredband fungerar kan det vara bra att börja med en beskrivning av hur en vanlig internetanslutning fungerar.

När du är online med en vanlig internetanslutning är det sannolikt att du ansluter dina enheter, t.ex. bärbar dator, trådlöst till din ”hemhubb”. Detta är oftast ett modem kombinerat med en router som ansluts medl kabel i ditt hus. Kabeln går hela vägen från ditt hus till växeln. Denna växel ansluts sedan via fiberoptikkablar till ett nätverk med dataservrar som vi kallar ”internet”. Detta visas i animeringen nedan.

Med satellitbredband ansluter du också dina enheter trådlöst till ett modem kombinerat med en router. Du kommer också åt precis samma internet i slutändan. Men uppkopplingen av modemet/routern görs på ett annat sätt.

Istället för att ansluta till en växel, ansluts kabeln från ditt hus till en parabolantenn som är installerad på eller i närheten av ditt hus. Parabolantennen skickar och tar emot information till och från en satellit i rymden som sänder informationen till en markstation på jorden. Markstationen är ansluten med fiberoptikkablar till samma nätverk med dataservrar: internet. Animeringen nedan visar hur satellitbredband fungerar.

Man använder satellitbredband på nästan samma sätt som vanligt bredband, men informationen skickas till rymden och tillbaka till dig.

 

Vilka delar ingår i ett satellitbredbandsystem?

Komponenterna som gör det möjligt att ansluta till internet via satellit är:

Parabolantennen. Parabolantennen installeras på eller i närheten av ditt hus och måste placeras rätt för att kunna skicka och ta emot signaler via satelliten. Parabolantennen koncentrerar signalen och fokuserar den på en ”Tria” (Transmit and Receive Integrated Assembly).

Trian placeras på parabolantennens arm och är en del av systemet som ansluter till kabeln som överför signalen till ditt hus. Den liknar en radio som både skickar och tar emot signaler till och från satelliten.

Satelliten. Specifikt använder vi geostationära satelliter. Dessa befinner sig över ekvatorn och färdas med en hastighet som innebär att de håller takt med jordens rotation. Detta betyder att de är stationära relativt till vår position på jorden trots att de befinner sig över 35 000 kilometer bort och färdas med en hastighet på 3,07 kilometer per sekund.

På grund av detta behöver din parabolantenn och Tria bara ställas in en gång för att peka mot satelliten. Eftersom satelliterna befinner sig vid ekvatorn betyder det att parabolantenner i Europa, där bigblu bedriver sin verksamhet, riktas åt söder när de ställs in.

Koaxialkabeln är standardutrustning som ansluter Trian till modemet och routern i ditt hus.

Modemet och routern. Dessa är i stort sett samma utrustning som krävs för en vanlig bredbandsanslutning. Hos bigblu tillhandahåller vi en enda apparat som heter SB2+

Markstationen motsvarar en växel och skickar och tar emot signaler från satelliten till och från övriga internet.

 

Är satellitbredband lika bra som vanligt bredband?

Satellitbredband kan inte matcha supersnabb fiberoptik när det gäller hastighet och latens, men det finns en mycket viktig fördel: det är tillgängligt överallt.

Eftersom du inte är beroende av den nationella infrastrukturen kan du ansluta från var som helst, t.ex. en sommarstuga vid en sjö i vildmarken eller en fjällstuga på en bergstopp.

Med satellitbredband kan du få en bra internetanslutning oavsett var du bor, arbetar eller semestrar.

Om du har en långsam bredbandsanslutning är det möjligt att du får mycket låga hastigheter. Du kanske inte ens har anslutning. I detta fall kan satellitbredband vara bättre än vanligt bredband.
Bigblu erbjuder det snabbaste satellitbredbandet i Europa med hastigheter upp till 50 Mbit/sek. Om man jämför detta med de snabbaste hastigheterna för ”ultrasnabba” fiberoptikbredband med hastigheter upp till 350 Mbit/sek, så är satellitbredband långsammare.

Men nästan ingen har tillgång till dessa fiberoptikhastigheter än, och eftersom satellitbredband blir bättre hela tiden är det möjligt att supersnabbt satellitbredband kan finnas tillgängligt för dig innan ultrasnabbt fiberoptikbredband.

När det gäller hastighet så handlar det helt enkelt om vilken hastighet du får nu och vilka hastigheter du behöver när du bestämmer om satellitbredband passar för dig eller inte.

Satellitbredband skiljer sig även från vanligt bredband när det gäller latens. Latens är industrins begrepp för fördröjningen som du kanske upplever när det tar ett tag innan en video startar. Latens berör alla typer av internetanslutningar men fördröjningen är längre med satellitbredbandsanslutningar eftersom informationen färdas längre väg.

I genomsnitt är latensen för en satellitbredbandsanslutning bara 0,6 sekunder. Detta är en mycket kort tid som inte påverkar större delen av internetanvändningen och de flesta användarna kommer inte att märka fördröjningen. Men om du spelar onlinespel kan det gälla (virtuellt) liv och död, därför passar satellitbredband kanske inte för dig.

Det beror på vad du behöver internet för och vad som finns tillgängligt. För de flesta användningsområden är satellitansluten internet en perfekt lösning för människor som bor eller arbetar utanför täckningsområdet för kabelanslutet internet.