VAD VÅRA PRIVATA POLICY TÄCKER

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i Breiband.no AS.

När du använder vår webbplats och / eller har kontakt med oss genom att ta emot vårt nyhetsbrev, lägger in beställning hos oss, kommer bigblu att behandla personlig information om dig. Nedan hittar du därför information om personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter är bigblu av daglig chef / VD Jan Tore Dannemark.

Kontakta oss om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

Adress: Høgdaveien 1, 1540 Vestby
E-post: kundeservice@bigblu.no
Telefon: 21 53 79 00
Organisationsnummer: 985 662 193

VAD VÅRA PRIVAtA POLICY TÄCKER

Varför samlar vi in ​​personlig information och vilken typ av information vi samlar in

Vi samlar in och använder din personliga information för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de ändamål som anges här:

Skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet med din e-postadress. Behandlingen är baserad på överenskommelse med dig.

Svara på förfrågningar som kommer till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som uppstår efter förfrågan. Behandlingen av personuppgifter är baserad på en intressebalans där vi har bedömt att det är nödvändigt för oss för att kunna hjälpa dig med det du undrar över.

Rekrytering till nya positioner hos oss. CV, ansökan, certifikat och referenser. Behandlingen av personuppgifter baseras på det samtycke du har gett.

För att få information om användningen av vår webbplats använder vi informationskapslar (cookies). Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder på vår webbplats bigblu. Vi behandlar personuppgifter utifrån en balans mellan intressen. Vi har ansett att det är nödvändigt för oss att göra detta för att anpassa webbplatsen till våra användare. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda statistiken.I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Vi tar också bort personlig information som samlas in via webbplatsen med jämna mellanrum.

Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi kommer inte att ge vidare din personliga information till andra såvida det inte finns en rättslig grund för detta. Exempel på det är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar informationen.

All behandling av personuppgifter som vi behandlar sker inom EU / EES-området.

Tid för lagring

Vi lagrar din personliga information hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål vilket den personliga informationen samlades in för.

Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke. Den personliga information som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när det inte längre finns laglig grund att behålla den informationen. Personuppgifter som vi behandlar enligt lag raderas när det inte längre finns laglig grund för att behålla informationen.

Dina rättigheter när vi behandlar personlig information om dig

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätten att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Danska Dataskyddsverkets webbplats: www.datatilsynet.no.

För att använda dina rättigheter måste du kontakta kundservice hos bigblu. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vid behov kommer vi att be dig bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig utöva dina rättigheter till oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi bara ger dig tillgång till din personliga information och inte någon som påstår sig vara du.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter med oss. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta kundservice.

Klagomål

Om du tror att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på andra sätt bryter mot sekretesslagen kan du klaga till Datainspektionen.

Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på webbplats: https://www.datainspektionen.se/

Ändringar

Om det sker en förändring av våra tjänster eller ändringar i reglerna för behandling av personuppgifter, kan det resultera i en ändring av informationen som tillhandahålls här. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att meddela dig om väsentliga förändringar. Annars kommer aktuell information alltid att finnas tillgänglig på vår bigblu-webbplats.

COOKIES

Våra webbplatser använder cookies för att lagra information på din dator. Vissa av dessa cookies är viktiga för att vår webbplats ska fungera och andra hjälper oss att förbättra oss genom att ge insikt i hur våra webbplatser används.