SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter – Breiband.no AS.

När du använder vår webbplats och/eller har kontakt med oss genom att t.ex. ta emot vårt nyhetsbrev eller lägga in en beställning, kommer bigblu att behandla personlig information om dig. Nedan hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och vilka rättigheter du har i relation till behandlingen av personuppgifter.

Ytterst ansvarig för dina personuppgifter är bigblus VD Jan Tore Dannemark.

Kontakta oss om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

Adress: Høgdaveien 1, 1540 Vestby
E-post: kundeservice@bigblu.no
Telefon: 21 53 79 00
Organisationsnummer: 985 662 193

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Varför samlar vi in ​​personlig information och vilken typ av information gäller det?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Följande personuppgifter samlas in, för de ändamål som anges här:

Vi använder din e-postadress för att skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och information om vår verksamhet. Behandlingen är baserad på en överenskommelse med dig.

Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som vi får när du gör en förfrågan samlas in. Behandlingen av personuppgifter baseras på en intressebalans där vi har bedömt att de är nödvändiga för oss för att vi ska kunna hjälpa dig med det du undrar över.

CV, ansökan, certifikat och referenser samlas in när vi rekryterar ny personal. Behandlingen av personuppgifter baseras på det samtycke du har gett.

Vi använder oss av cookies för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Du kan läsa mer om cookies och vilka vi använder på vår webbplats bigblu. Vi behandlar personuppgifter utifrån en balans mellan intressen, där vi anser att det är nödvändigt för oss att samla in informationen för att kunna anpassa webbplatsen till våra användare. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda statistik, där det inte är möjligt att identifiera dig som individ. Vi raderar också personlig information som samlas in via webbplatsen med jämna mellanrum.

Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till andra såvida det inte finns en rättslig grund för detta. Exempel på det är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar informationen.

All behandling av personuppgifter sker inom EU-/EES-området.

Lagringstid

Vi lagrar bara din personliga information så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket den samlades in.

Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke. Den personliga information som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när det inte längre finns laglig grund att behålla den. Personuppgifter som vi behandlar enligt lag raderas också när det inte längre finns laglig grund för att behålla informationen.

Dina rättigheter gällande personuppgifter

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

För att kunna använda dig av dina rättigheter måste du kontakta bigblus kundservice. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt, senast inom 30 dagar.

Vid behov kommer vi att be dig bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig att använda dig av dina rättigheter gentemot oss. Vi gör detta för att säkerställa att det bara är du som får tillgång till dina personuppgifter och inte någon som påstår sig vara du.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta kundservice.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på andra sätt bryter mot Dataskyddsförordningen kan du klaga till Datainspektionen.

Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på webbplats: https://www.datainspektionen.se/

Ändringar

Om det sker en förändring av våra tjänster eller reglerna för behandling av personuppgifter kan det resultera i en ändring av den information som tillhandahålls här. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att meddela dig om väsentliga förändringar. Annars kommer aktuell information alltid att finnas tillgänglig på bigblus webbplats.

COOKIES

Våra webbplatser använder cookies för att lagra information på din dator. Vissa av dem är viktiga för att vår webbplats ska fungera och andra hjälper oss att bli bättre genom att ge insikt i hur webbplatse används.